عمران خان، گاوهای نواز شریف را فروخت


عمران خان، گاوهای نواز شریف را فروخت

 این گاو ها در مقر نخست‌وزیری پاکستان نگهداری می‌شده و بر اساس برخی اخبار، شیر این گاوها پس از دوشیده شدن، در اختیار «نواز شریف» نخست‌وزیرپیشین این کشور و فامیل اش قرار داده می شد.
به گزارش رسانه های پاکستان، این گاو ها به قیمت دو ملیون و ۳۰۰ هزار روپیه معادل ۱۸ هزار و ۷۰۰ دالر فروخته شده است.
عمران خان در دوران انتخاباتی اش، وعده مبارزه با فساد را داده بود و تصمیم گرفت در چارچوب سیاست‌های ریاضتی خود، نسبت به فروش این گاو ها اقدام کند.