عملکرد تیم شمشیربازی ایران در ادوار گذشته بازی‌های آسیایی
تیم ملی شمشیربازی ایران در چهار دوره از مسابقات آسیایی حضور داشته و عملکرد قابل قبولی را از خود به جای گذاشته است.