عملیات باز پس‌گیری ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان آغاز شد


عملیات باز پس‌گیری ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان آغاز شد

مقام‌های ارتش در زون شمال و شمال شرق کشور می‌گویند که عملیات باز پس‌گیری ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان آغاز شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ قول اردوی ۲۰۹ شاهین، بعد از ظهر امآنلاین پنجشنبه (۲۰ ثور) گفت که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان عملیات باز پس‌گیری ولسوالی تاله و برفک را از سه استقامت آغاز کرده اند.

در نیوزنامه آمده است که این نیروها که شامل کوماندوها، اردوی ملی و قطعات خاص پولیس می‌باشند، در حال نزدیک شدن به مرکز ولسوالی اند .

نیوزنامه افزوده که مردم به خوبی آگاه اند که هراس افگنان طالب هیچ برنامه به جز ایجاد وحشت در میان مردم و برهم زدن آرامش آن‌ها ندارند. آنان با دیدن نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان فرار می‌کنند و تاب مقاومت را ندارند که نمونه‌ آن را می‌توان از ولسوالی‌های کوهستان بدخشان و بلچراغ فاریاب نام برد.

گفتنی است که ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان دو آنلاین پیش به دست گروه طالبان سقوط کرد.

این در حالی است که آنلاین گذشته، ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب نیز به دست طالبان سقوط کرده بود که نیروهای امنیتی توانستند با راه اندازی عملیاتی کنترول این ولسوالی را دوباره به دست بگیرند.

نویسنده وستر- بلخ