عملیات ساحل‌سازی منطقه دل‌آرام شهرستان تنگستان آغاز شد
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تنگستان گفت: عملیات ساحل‌سازی منطقه گردشگری دل‌آرام در شهرستان تنگستان آغاز شد.