عملیات پرچم دروغین آمریکا برای محکوم کردن بشار اسد، شکست خورده است
راشا تودی در مطلبی به عملیات پرچم دروغین آمریکا و کشورهای غربی برای بدنام کردن بشار اسد و به دست آوردن بهانه به منظور حمله به سوریه پرداخت.