غرق شدن یک پسر در کیک تولدش! + فیلم
یک پسر جوان در مراسم تولدش، مورد حمله دوستانش قرار گرفت و غرق در کیک شد.