غنی: ارتباطات مخابراتی باید در ۳۴ ولایت تامین شود


غنی: ارتباطات مخابراتی باید در 34 ولایت تامین شود

محمداشرف غنی رئیس وستر تاکید کرده که تامین ارتباطات مخابراتی در ولسوالی‌ها و ولایت رابطه اساسی با موضوعات امنیتی کشور دارد و تامین این ارتباطات باید به صورت عاجل صورت بگیرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای غنی که شام آنلاین گذشته (سه‌شنبه ۱۳ سنبله) در جلسه فوق‌العاده کمیسیون تدارکات ملی که به منظور تأمین امنیت ارتباطات مخابراتی در ارگ برگزار شده بود صحبت می‌کرد، بر تامین ارتباطات مخابراتی در سراسر کشور تاکید کرد.

وی در این جلسه به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و شرکت عمومی افغان تیلی‌کام وظیفه سپرده‌ شد تا ارتباطات مخابراتی را در ۳۴ ولایت تامین نموده و از روند پیشبرد کاری‌شان گزارش بدهند.

در این جلسه همچنان سه مورد تدارکاتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تحت بررسی قرار گرفت که پس از بررسی و غرض تطبیق عاجل، این پروژه‌ها به ارزش بیش از ۷ میلیون دالر تایید شد.

گزارش تحقق فیصله قبلی کمیسیون تدارکات ملی پیرامون پروژه حفظ و مراقبت سیستم بیلنگ از سوی شرکت مخابراتی افغان تیلی‌کام به جلسه ارایه گردید.

پس از ارایه این گزارش، شرکت افغان تیلی‌کام خواهان توسعه و افزایش ظرفیت این شرکت از ۳٫۱ میلیون مشترک به ۶٫۱ میلیون گردید که از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

نویسنده وستر- کابل