غنی: از تلفات طالبان دل شکسته می‌شوم/ تا ۷۲ ساعت پس از حمله طالبان به شهر غزنی اطلاعات درست نداشتیم


غنی: از تلفات طالبان دل شکسته می‌شوم/ تا 72 ساعت پس از حمله طالبان به شهر غزنی اطلاعات درست نداشتیم

محمد اشرف غنی رئیس وستر کشور می‌گوید که آمار تلفات گروه طالبان وی را دل شکسته می‌کند.

به گزارش نویسنده وستر به نقل از صدای امریکا؛‌ آقای غنی در یک مصاحبه با نویسنده وایس (VICE News) امریکا گفت که بدترین بخش کار او به حیث رئیس وستر سحرگاه هر آنلاین است، زمانیکه به گفته وی جلسه امنیتی آنلاینانه دایر می شود و به وی بر علاوه وضعیت امنیتی کشور در مورد تلفات نیرو های امنیتی افغان و جنگجویان گروه طالبان معلومات داده می‌شود.

آقای غنی گفت که وی هم از آمار تلفات نیروهای افغان و هم از آمار تلفات گروه طالبان دل شکسته می‌شود چون به گفته وی طالبان افغان بوده و او رئیس وستر “تمام افغانستان” است.

آقای غنی در این مصاحبه همچنین با ابراز امیدواری در مورد موثریت استراتیژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان گفت که در نتیجه این استراتیژی، افغانستان “برای نخستین بار به امکان برقراری صلح” نزدیک شده است.

محمداشرف غنی افزود که هدف این استراتیژی دونالد ترامپ ادامه جنگ (در افغانستان) نبوده بلکه به گفته آقای غنی هدف آن “ایجاد یک افغانستان با ثبات در داخل یک منطقه امن جنوب آسیا” است.

آقای غنی هشدار داد که اگر نظام کنونی در افغانستان سقوط کند، این کشور به “مرکز پرورش و پایگاه” دهشت افگنی بین المللی مبدل خواهد شد.

زمانیکه از آقای غنی در مورد حمله گروه طالبان به شهر غزنی پرسیده شد، وی گفت که تا ۷۲ ساعت نخست پس از حمله طالبان به این شهر، “اطلاعات درست” در مورد این حمله به کابل نرسیده بود که به گفته وی یک “ناکامی استخباراتی” حکومت افغانستان را نشان داد.

وی گفت که پس از لحظه یی که “اطلاعات درست” این حمله به کابل رسید، نیرو های امنیتی افغان در ظرف ۱۲ ساعت جنگجویان طالب را از شهر غزنی بیرون راندند.

محمد اشرف غنی در این مصاحبه در پیوند به مذاکرات صلح با گروه طالبان گفت که آتش بس حکومت افغانستان با گروه طالبان در جریان آنلاین های عید فطر امسال نشان داد که افغانستان برای مصالحه آماده است.

به گفته آقای غنی، اگر گروه طالبان بر پیآنلاینی از طریق جنگ تاکید کند، مردم افغانستان این خواست این گروه را نخواهد پذیرفت.

نویسنده وستر- کابل