غنی: از ظرفیت‌های جوانان افغان در خارج از کشور از طریق آنلاین استفاده صورت گیرد


غنی: از ظرفیت‌های جوانان افغان در خارج از کشور از طریق آنلاین استفاده صورت گیرد

محمداشرف غنی رئیس وستری کشور در دیدار با اعضای مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست تاکید کرده که باید از ظرفیت‌های جوانان افغان در خارج از کشور از طریق آنلاین استفاده صورت گیرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست وستری با نشر نیوزنامه‌ای گفته است که آقای غنی، شام آنلاین پنجشنبه (۱ اسد) با اعضای مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست در ارگ دیدار کرد.

آقای غنی در این دیدار گفت که کابل باید با مدیریت آب و زمین به یک شهر امید مبدل شود. وی افزود که کلستر واضح بین دانشگاه‌ها و وزارت خانه‌ها به میان آید و همچنان از آنان خواست تا دروس تئوریک و عملی را با هم یکجا کنند.

وی به عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی هدایت داد تا چند مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست را در ولایات نیز ایجاد نماید و به زودترین فرصت بالای تشکیل این مرکز نیز کار کند تا بودجه آن از طریق وزارت مالیه اجرا گردد و همچنان بودجه مراکز ولایتی در بودجه سال آینده گنجانیده شود.

محمداشرف غنی گفت که از ظرفیت‌های جوانان افغان در خارج از کشور از طریق آنلاین استفاده صورت گیرد و باید بالای مدیریت آب به یک بحث اصولی و واحد برسیم.

آقای غنی تصریح کرد که در هر پروژه باید یک بخش برای تحقیقات اختصاص داده شود تا دانشجویان در پروژه‌های مربوطه، تحقیقات خویش را انجام دهند.

وی افزود که مردم افغانستان می‌خواهند، حرکت سریع و واقعی را در خصوص مهار آب‌ها و تحفظ سرحدات دریاها و ترمیم آن مشاهده کنند. وی از تیم این مرکز خواست تا یک تحقیق و ارزیابی همه جانبه را در مورد دریای کابل نیز انجام دهند.

در همین حال عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی صحبت کرده، گفت که روی نظریات ارائه شده از سوی آقای غنی در مورد بهبود مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست، کار صورت گرفته است.

وی افزود که بخاطر جلوگیری از تداخل وظیفوی و تورم تشکیلاتی این مرکز، روی یک طرح کار شده است و با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز در این زمینه بحث ها جریان دارد.

محمد سعید کاکر رئیس دانشگاه پولی تخنیک و شمار دیگری از استادان در مورد اهمیت آب و تحفظ آن به‌خصوص آب های شیرین صحبت کرده، گفتند که در قسمت حفظ آب کابل هماهنگی میان ادارات مربوطه به وجود آید.

نویسنده وستر- کابل