غنی: اگر طالبان بخواهند حکومت آتش‌بس را برای یکسال تمدید خواهد کرد


غنی: اگر طالبان بخواهند حکومت آتش‌بس را برای یکسال تمدید خواهد کرد

محمداشرف غنی رییس وستر در دیدار با کاروان صلح هلمند در کابل گفته است که اگر طالبان بخواهند حکومت آتش‌بس با این گروه را برای یکسال تمدید خواهد کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای غنی، امآنلاین سه‌شنبه (۲۹ جوزا) در کابل با اعضای کاروان صلح هلمند در چمن حضوری شهر کابل دیدار کرد.

اعضای کاروان صلح هلمند با شعار صلح از ولایت هلمند راه افتادند و پای پیاده نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر راه را پیمودند و پس از ۳۷ آنلاین، آنلاین گذشته به کابل رسیدند.

در دیدار آقای غنی با اعضای کاروان صلح، اقبال خیبر به نمایندگی از اعضای کاروان مردمی صلح صحبت کرد و گفت که ۴۰ آنلاین قبل، این کاروان با شعار ما صلح می‌خواهیم از ولایت هلمند حرکت کردند و ۷۰۰ کیلو متر را به پای پیاده تا کابل رسیدند و در مسیر راه، با اقشار مختلف مردم دیدار کردند که خواست همه آنها صلح و آتش بس است.

این عضو کاروان صلح گفت که ما از رهبر طالبان نیز می‌خواهیم تا همانند حکومت از این کاروان صلح خواهان استقبال نماید و با این خواست ملت افغانستان پاسخ مثبت دهد. وی خواست‌ها و پیشنهادات کاروان صلح‌خواهان را به ویژه در مورد تمدید آتش بس با طالبان ابراز داشت.

اعضای کاروان مردمی صلح، همه به یک صدا گفتند که ما صلح می‌خواهیم و دیگر جنگ بس است، مردم تشنه صلح می‌باشند و تا زمانیکه صلح تأمین نشود، ما به این حرکت و مبارزه خود ادامه می‌دهیم و آواز مان را به جهانیان می‌رسانیم.

در همین حال محمداشرف غنی نیز خطاب به اعضای کاروان صلح گفت که من از استقلالیت شما حمایت همه‌جانبه می‌نمایم، شما مربوط به هیچ‌کس نیستید، بلکه متعلق به ملت افغانستان می‌باشید، وطن ما از جنگ خسته است و صلح، هم خواست مردم و هم امر الهی است.

آقای غنی گفت که ما آتش بس موقت را اعلام نموده ایم و از اعضای کاروان مردمی صلح خواست تا نزد هیبت الله آخندزاده رهبر طالبان رفته و از او بخواهند تا آتش بس را بپذیر.

 وی افزود که طالبان اگر آماده‌ آتش‌بس باشند، ما نیز آماده هستیم که آتش‌بس را تا یکسال دیگر تمدید نماییم. وی از طالبان خواست تا بدون درنظر داشت کدام قید و شرط با حکومت وارد مذاکره شوند.

محمداشرف غنی بیان داشت که همان‌طوری‌که طالبان آتش‌بس سه‌آنلاینه را پذیرفتند، می‌توانند آتش‌بس یک‌ساله و همیشگی را نیز بپذیرند، زیرا ما آتش‌بس را براساس فتوای متفق علمای خویش اعلام نمودیم و این به معنای داشتن اراده، نیت و اجماع ملت افغانستان است.

آقای غنی از آنان خواست تا به صلح بین‌الافغانی اعتماد نمایند، همانطوریکه در گذشته این پروسه نتیجه داده است و گفت که طالبان آدرس مذاکره را مشخص سازند و حکومت آماده اقدامات می‌باشد.

وی گفت که طالبان می‌توانند همه تشویش‌های شانرا با حکومت شریک سازند، طرح ارائه کنند و در مورد تطبیق آن مذاکره انجام می‌پذیرد. وی تصریح‌کرد که افکار باید تغییر کند، ابتدا افغانستان را سر پا ایستاد کنیم، زیرا با امنیت و صلح همه‌چیز تحقق میابد.

محمداشرف غنی خطاب به اعضای کاروان صلح هلمند تاکید کرد که شما حرکت مدنی بزرگ را آغاز کردید و به جهان نشان دادید که مردم افغانستان مدنی هستند و این ملت عظیم با یک صدا به انفجار، انتحار، تانگ و جنگ، نه می‌گویند و خواهان صلح و ثبات پایدار می‌باشند.

نویسنده وستر- کابل