غنی: با رشد کنونی جمعیت، افغانستان در فقر باقی خواهد ماند


غنی: با رشد کنونی جمعیت، افغانستان در فقر باقی خواهد ماند

محمداشرف غنی رییس وستر؛ نرخ رشد کنونی جمعیت در کشور را بالا خوانده و تاکید می‌کند که با رشد کنونی جمعیت، افغانستان در فقر باقی خواهد ماند.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای غنی، عصر امآنلاین سه‌شنبه ( ۱۱ ثور ) در پایان کنفرانس ملی کار در ارگ ریاست وستری سخنرانی کرد.

وی گفت که حکومت وحدت ملی اراده محکم بر توازن تشبث و حقوق کارگر دارد. وی تاکید کرد که ایجاد کار و رشد متداوم در افغانستان باید به یک گفتمان ملی مبدل شود. او بیان داشت که گفتمان کار نیازمند یک بحث همه جانبه ملی بوده و حضور همه‌ اقشار مردمی، سکتور خصوصی و نهادهای دولتی لازمی است.

آقای غنی گفت که اداره به معنی عرضه خدمات و زمینه سازی رشد است. وی تاکید کرده که اداره‌های دولتی باید عرضه خدمات به مردم را افزایش دهند تا در وضعیت زندگی مردم تغییر آید.

محمداشرف غنی از عدم توازن صادرات و واردات افغانستان یادآوری نموده گفت که افغانستان در هفده سال گذشته به همکاری جامعه جهانی به پیش می‌رود. آقای غنی از همکاری‌های جامعه جهانی سپاس گزاری کرده گفت که این همکاری‌ها دایمی نبوده و وابسته بودن افغانستان به این همکاری‌ها غیرقابل قبول است.

وی گفت که در حال حاضر واردات افغانستان هفت برابر صادرات آن است. چیزی که به گفته وی کلید انکشاف و پیشرفت نبوده بلکه مهم‌ترین عنصر رکود است.

آقای غنی گفت که رشد جمعیت افغانستان اگر به شکل کنونی دوام کند افغانستان در دو دهه به ۵۰ میلیون نفوس خواهد رسید. وی گفت که اگر افغانستان سه فیصد رشد داشته باشد، این به معنی این است که فقر به صورت داوم دار در افغانستان باقی می‌ماند. آقای غنی گفت که افراط و تفریط در افغانستان بی حد و اندازه بوده و در حال حاضر یک سوم مردم افغانستان هر شب با شکم گرسنه به خواب می‌روند.

وی تاکید کرد که تغییر بیلانس فیصدی نفوس و رشد یک ضرورت واضح افغانستان است. وی گفت که قیمت این رشد نفوس را سه نسل، جوانان، فقرا و زنان می‌پردازد. وی تاکید کرد که اگر مردم حقوق مساوی شهروندی می‌خواهند باید رشد مساوی را در نظر بگیرند.

آقای غنی از عدم قابلیت مصرف بودجه از سوی نهادهای دولتی نیز انتقاد کرده گفت که هر میلیارد پولی که مصرف نمی‌شود، افغانستان یک فیصد رشد را از دست می‌دهد. وی گفت زمانی‌که پول برای مردم به مصرف نمی‌رسد و کاغذ پرانی و روابط جای خدمات را می‌گیرد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی گفت که مصرف بودجه عادی برای مامور دولتی است اما مصرف بودجه انکشافی برایم مردم است و هدف حکومت خدمت برای مردم است.

محمداشرف غنی بیان داشت که مصرف بودجه در اداره‌های دولتی به شدت پایین بوده، قیمت پروژه‌ها بی حد بالا و اما کیفیت کار بی حد پایین است. وی گفت که در افغانستان در حال حاضر سرکی به دوام بیست یا چهل سال وجود ندارد.

آقای غنی اظهار داشت که در حال حاضر شماری زیادی مردم افغانستان براساس اقتصاد عرفی نان تهیه می‌کنند و سیستم شاگرد محوری است که یک میلیون نفر را مشغول کار کرده است. وی گفت که این سیستم که یک نفر چهار سال زمان نیاز دارد تا به یک میخانیک مبدل شود، ظلم است.

وی تاکید کرد که افغانستان باید از اتکا به جامعه جهانی بیرون شود. وی گفت که مردم افغانستان باید به مردم مشخص کند که تا شش سال آینده، کمک‌های جامعه جهانی دایمی نیست. وی گفت که افغانستان تا چه زمانی بار دوش جامعه جهانی باشد. وی گفت که افغانستان در دهه تحول قرار داشته و در این دهه همکاری‌ها در بدل تحول صورت خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد که حکومت افغانستان و جامعه جهانی از وضعیت درک مشترک داشته و جامعه جهانی و حکومت وحدت ملی به این نتیجه رسیدند که مشکلات را تشخیص و حل نمایند. وی گفت که مشکل اساسی افغانستان فساد گسترده است. ساختن نظام، تامین حاکمیت قانون، انتخابات، مشارکت زنان و امحای فقر از تعهدات متقابل افغانستان به جامعه بین المللی می‌باشد.

وی گفت که امحای فساد برای افغانستان کلیدی است، زیرا فساد مانع ایجاد کار و فعالیت‌های کاری می‌شود.

محمداشرف غنی بر تامین حقوق شهروندی تاکید کرده گفت که این موضوع از جمله تعهدات حکومت به جامه جهانی است و تطبیق این موضوع سبب ثبات در افغانستان می‌شود. وی گفت که هدف افغانستان در دهه تحول، تغییر از کمک به تجارت و صنعت دایمی است. وی گفت که افغانستان در این دهه باید زمینه تجارت‌های وسیع با دیگر کشورها را برابر کند.

وی موقعیت جغرافیایی افغانستان را کلیدی دانسته تاکید کرد که افغانستان از این امتیازات استفاده نموده و باید صادرات خود را افزایش دهد. وی گفت که در حال حاضر سرمایه گذاری کشورهای منطقه به نفع افغانستان بوده و اقتصاد مشترک کلید امنیت و ثبات افغانستان است.

محمداشرف غنی از عدم دولت سازی در افغانستان نیز انتقاد کرده گفت که در هر دهه حکومت‌های افغانستان ” فیشن‌های” متفاوت را روی دست گرفته است.

آقای غنی انکشاف افغانستان را غیر متوازن دانسته گفت که افغانستان باید به هفت یا هشت حوزه انکشافی تقسیم شود. گفت که در حوزه شمال و غرب انکشاف خوب صورت گرفته اما در جنوب و شمال شرق خوب نبوده است.

وی بر توازن سکتوری نیز تاکید کرده گفت که پروژه‌های انکشافی در افغانستان مردم محور بوده است. وی گفت که افغانستان باید برنامه‌های خود را جوان محور بسازد تا بتواند با ایجاد فرصت‌های کاری فقر و نا امنی را کاهش بدهد.

آقای غنی گفت که رشد در افغانستان براساس بخور و نمیر بوده و با این شیوه، فقر و اتکای افغانستان به کمک‌ها دوام دار باقی می‌ماند. وی گفت که بودجه باید وسیله رشد متداوم شده و از اقتصاد مصرفی جلوگیری شود. وی تاکید کرد که افغانستان باید به سوی یک اجماع اقتصاد تولیدی برود.

همزمان با این، فیض الله ذکی گفت که کنفرانس ملی کار فیصله نموده که در سه سال آینده زمینه ایجاد دو میلیون کار را فراهم کند. آقای غنی گفت که باید در این زمینه یک ضرب‌الاجل تعیین شود در غیر آن حکومت نمی‌تواند این شغل را ایجاد کند.

وی از بانکی شدن اطلاعات و نیز شرعی شدن جایداد مردم نیوز داده گفت که باید بحث عرفی بودن و غضب املاک مردمی از بین برود.

وی گفت که افغانستان به یک بحث اقتصاد ملی نیاز داد، اما حکومت اراده سیاسی برای رشد متداوم و کاریابی دارد. وی گفت که مشکل فساد و محو آن یک هدف ملی است.

گفتنی است که کنفرانس ملی کار به هدف گفتگو در زمینه چگونگی حل بحران بیکاری دو آنلاین پیش در ارگ ریاست وستری برگزار شده بود. در این کنفرانس در زمینه چگونگی دسترسی جوانان به کار رایزنی شده است.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر