غنی: بیش از یک میلیارد دالر روی سیستم معلوماتی سرمایه‌گذاری شده اما بازدهی نداشته


غنی: بیش از یک میلیارد دالر روی سیستم معلوماتی سرمایه‌گذاری شده اما بازدهی نداشته

محمداشرف غنی رئیس وستری کشور می‌گوید که در سال‌های قبل، بیش از یک میلیارد دالر روی سیستم‌های معلوماتی در افغانستان سرمایه‌گذاری شده‌، اما بازدهی لازم وجود نداشته است.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای غنی، شام آنلاین پنجشنبه (۱۲ میزان) با جوانان افغان که سند ماستری‌شان را در رشته کامپیوترساینس از دانشگاه برلین به‌دست آورده اند، در ارگ دیدار کرد.

این فارغان کمپیوتر ساینس گفتند که تجربیات خوبی را در رشته کامپیوتر ساینس کسب نموده اند. آنان افزودند که می‌خواهیم تجارب خود را برای ارتقای ظرفیت ادارات افغانستان و افزایش سطح علمی علاقنمدان این رشته، به‌کار گیریم.

در همین حال محمداشرف غنی در این دیدار گفت که در سال‌های قبل، بیش از یک میلیارد دالر روی سیستم‌های معلوماتی در افغانستان سرمایه‌گذاری شده‌، اما بازدهی لازم وجود نداشته است.

آقای غنی با انتقاد از سیستم‌ معلوماتی، گفت که این سیستم هنوز پراکنده است و باید استراتیژی معلوماتی برای پنج‌سال آینده ترتیب و تنظیم گردد و از فارغان مذکور خواست که یک شبکه واحدی را دراین بخش ایجاد کنند تا آدرس واحد به‌وجود آید و زمینه استفاده از ظرفیت‌های تکنالوژی معلوماتی فراهم گردد.

وی بر ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی تأکید کرده، از این متخصصین خواست تا پیشنهادات مشخص خویش را در این خصوص ترتیب و شریک سازند. وی امنیت شبکه‌های مخابراتی، شاهراه‌ها و مسیرها و منابع طبیعی را مرتبط با تکنالوژی دانست.

 محمداشرف غنی تأکید کرد که دولت از ظرفیت‌های شما در بخش تکنالوژی معلوماتی استفاده خواهد کرد و شما نقش مشاور را دراین میان می‌توانید ایفا نمایید.

نویسنده وستر- کابل