غنی: عواید داخلی افغانستان باید به ۸ میلیارد دالر در سال برسد


غنی: عواید داخلی افغانستان باید به 8 میلیارد دالر در سال برسد

محمداشرف غنی رییس وستر در دیدار با روئسای گمرکات و مستوفی‌های ولایات کشور تاکید کرده که عواید داخلی افغانستان باید به ۸ میلیارد دالر در سال برسد.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ آقای غنی در دیداری که امآنلاین پنجشنبه (۱۴ سرطان) با روئسای گمرکات و مستوفی‌های ولایات کشور در ارگ داشته از آنان خواسته تا اهداف ازدیار عواید را تعیین کنند.

وی گفته که مدیریت گمرکات باید مرکزی، منسجم و شفاف گردد، زیرا سالانه پول زیادی از طریق فساد اداری ضایع می‌گردد و نیاز است تا از طریق میکانیزم شفاف، برای افزایش عواید تلاش صورت گیرد.

محمداشرف غنی بر جمع‌آوری شفاف مالیات تأکید کرده و بیان داشته که کمک‌های خارجی درحال کاهش می‌باشد و باید عواید حکومت افغانستان تا سقف ۸ میلیارد دالر برسد. وی تأکید کرد که باید روئسای گمرکات از تضاد منافع جلوگیری کنند.

آقای غنی افزوده در آینده استخدام در گمرکات از طریق یک پروسه شفاف انجام خواهد شد و باید از هرنوع تداخل وظیفه‌یی در گمرکات باید جلوگیری شود.

وی بر ایجاد تأسیسات عصری، سیستم تکنالوژی، مصوونیت ساحات ورود به گمرکات، ترتیب مقرره، ساده‌سازی پروسه‌ها، حل مشکل لابراتوارها، ایجاد قطعه خاص امنیتی، جلوگیری از اخاذی و ایجاد مکان‌های رهایشی در مجاورت با گمرکات، تاکید کرده است.

محمداشرف غنی در حالی بر افزایش عواید داخلی تا سقف ۸ میلیارد دالر در سال تاکید می‌کند که هم اکنون عواید داخلی کشور نزدیک به ۱۷۰ میلیارد افغانی (کم‌تر از ۲٫۵ میلیارد دالر) در سال است.

نویسنده وستر- کابل