غنی فرمان‌های عدم مداخله مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی در انتخابات آینده را صادر کرد


غنی فرمان‌های عدم مداخله مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی در انتخابات آینده را صادر کرد

رییس وستر غنی طی دو فرمان جداگانه مقام‌های عالی رتبه دولتی و نیروهای امنیتی را از مداخلات احتمالی در روند انتخابات آینده ریاست وستری منع کرده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست وستری امآنلاین چهارشنبه (۲۴ دلو) در یک نشست نیوزی گفت که مطابق به این دو فرمان آقای غنی، هیچ مقام دولتی و نیروی امنیتی در روند انتخابات آینده ریاست وستری مداخله نخواهند کرد.

در فرمان آقای غنی در مورد عدم مداخله مقام‌ها و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات ریاست ‌وستری سال ۱۳۹۸ آمده که به منظور برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه اصل بی‌طرفی را رعایت کرده و در صورت مطالبه با کمیسیون‌های انتخاباتی همکاری کنند.

در این فرمان تذکر یافته که مقام‌های دولتی از هرگونه اعمال نفوذ بر رای دهندگان، فراهم‌نمودن تسهیلات و منابع دولتی به نفع کاندیدای مشخص، معرفی اشخاص به کمیسیون‌های انتخاباتی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، خودداری کنند.

مقام‌های دولتی از امر و نهی کارکنان انتخاباتی، ورود به مراکز و محلات ثبت نام رأی‌دهندگان، مراکز رأی‌دهی و شمارش آراء با حمل اسلحه، دعوت یکی از کاندیدان انتخابات، حفظ معلوماتی که حین اجرای وظایف در روند انتخابات و یا از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به‌دست می‌آورند، منع شده اند.

در این فرمان آمده که هرگاه مقامات و کارکنان ادارات دولتی از اصول مندرج ماده اول این فرمان تخلف نمایند، غرض تعقیب عدلی به مراجع ذی‌صلاح، معرفی خواهند شد.

همچنین، رییس وستر طی یک فرمان جداگانه دیگر تمامی نهادهای امنیتی را مکلف کرده تا به‌منظور تأمین امنیت مطمئن کارکنان و دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون‌های انتخاباتی، مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آراء و اشتراک فعال مردم در انتخابات ریاست وستری سال آینده، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

در این فرمان آمده است که نهادهای سه گانه امنیتی مکلف به همکاری با کمیسیون‌های انتخاباتی هستند تا جهت اشتراک فعال و هرچه بیشتر زنان در روند انتخابات مؤظفین زن را در مراکز و محلات رأی‌دهی زنانه، توظیف کنند.

براساس این فرمان، نهادهای امنیتی مکلف به رعایت اصل بی‌طرفی در روند انتخابات شده و تاکید صورت گرفته که در حین اجرای وظایف محوله از هرنوع تبعیض و تعصب قومی، نژادی، جنسیتی، سمتی، زبانی و مذهبی اجتناب ورزند.

فرمان افزوده که نیروهای امنیتی و دفاعی از مداخله در امور انتخابات آینده اجتناب ورزیده و از ورود خودسرانه در مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آراء نیز خودداری کنند.

همچنین نیروهای امنیتی مکلف شده اند که در حین اجرای وظیفه محوله شان از ورود محافظین مسلح مقامات و کارکنان ادارات دولتی و اشخاص مسلح غیر مسئول به مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آراء جداً جلوگیری کرده و برای پیشگیری از هرنوع اخلالگری تدابیر لازم اتخاذ کنند.

در این فرمان بر برخورد نیک نیروهای امنیتی و دفاعی با کارکنان کمیسیون‌ها، رأی‌دهندگان، کاندیدان، ناظرین، مشاهدین، رسانه‌های همگانی و سایر اشخاص ذیدخل در روند انتخابات توصیه شده اند.

فرمان افزوده، هرگاه نیروهای امنیتی و دفاعی از اصول مندرج این فرمان تخلف نمایند، درصورت تثبیت تخلف و موجودیت اسناد و مدارک اثباتیه، غرض تعقیب عدلی به‌مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

قرار است انتخابات آینده ریاست وستری به تاریخ ۲۹سرطان سال ۱۳۹۸ خورسیدی برگزار شود.

همچنین، آقای مرتضوی گفت که کار به سرعت روی معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی جریان دارد و افراد جدید بزودی معرفی خواهند شد.

رییس وسترغنی آنلاین گذشته طرح قانون جدید انتخابات را توشیح کرد که بر بنیاد آن اعضای کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی معزول هستند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر