غنی: کمک‌های انجام شده به آسیب دیدگان خشکسالی به هیچ وجه کافی نمی‌باشد


غنی: کمک‌های انجام شده به آسیب دیدگان خشکسالی به هیچ وجه کافی نمی‌باشد

محمداشرف غنی رییس وستر کشور تاکید کرده است که که کمک‌های انجام‌شده به آسیب‌دیدگان ناشی از خشکسالی و سیلاب‌ها به هیچ وجه کافی نمی‌باشد.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای غنی در نشستی که آنلاین شنبه (۲ سرطان) با نمایندگان نهادهای بین‌المللی به شمول ملل متحد در ارگ داشته از وضعیت کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی و سیلاب‌ها ابراز نارضایتی کرده است.

نشست آقای غنی و نمایندگان نهادهای بین‌المللی به هدف انسجام کمک‌های بشری در راستای مبارزه علیه خشکسالی برگزار شده بود.

در این جلسه نمایندگان نهادهای بین‌المللی به شمول ملل متحد، ابتدا گزارش مفصل در مورد پیشرفت کار کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان ناشی از خشک‌سالی و سیلاب‌ها، از جانب این نهادها را ارائه گردید.

آنها گفتند که تلاش می‌‎نماییم تا در هماهنگی با وزارت‌های زراعت و مالداری و انکشاف دهات، کمک‌های عاجل بشری به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث طبیعی تهیه و نیز روی پلان کمک‌رسانی کار نماییم. 

محمداشرف غنی پس از ارایه گزارش از سوی نمایندگان نهادهای بین المللی گفت که کمک‌های انجام‌شده به آسیب‌دیدگان ناشی از خشکسالی و سیلاب‌ها به هیچ وجه کافی نمی‌باشد.

وی تأکید کرد که باید رویکرد کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی تغییر کند و از نهادهای بین‌المللی خواست تا پلان عاجل و دقیق کمک‌رسانی را ترتیب و ارائه نمایند.

گفتنی است که خشکسالی در بسیاری از ولایت‌های کشور به یک تهدید جدی برای شهروندان تبدیل شده است. حکومت وعده رسیدگی عاجل به مشکلات آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی را داده است.

نویسنده وستر- کابل