غیبت بازیکن و مربی تیم ملی بوکس در نخستین نشست نیوزی
نشست نیوزی نخستین جام گرامیداشت “کاپیتان امیر یاوری” بدون حضور سرمربی و بازیکن تیم ملی برگزار شد.