فتحی: نظم و اخلاق سر لوحه فعالیت‌های باشگاه استقلال است
سرپرست باشگاه استقلال گفت: نظم و اخلاق سرلوحه فعالیت در باشگاه استقلال است و ما حتی حاضر هستیم برد و قهرمانی را فدای نظم و انضباط کنیم.