فراغت ۷۲ دانشجوی علوم پزشکی در فراه


فراغت 72 دانشجوی علوم پزشکی در فراه

۷۲ تن از دانشجویان علوم پزشکی در ولایت فراه سند فراغت به دست آوردند.

به گزارش نویسنده وستر، ناصر مهری، سخنگوی والی فراه می‌گوید که آنلاین گذشته دوره فراغت انستیتوت علوم صحی فراه در این ولایت برگزار شد.

به گفته مهری، این دانشجویان از رشته‌های “نرسینگ عالی، تکنولوژی طبی و قابلگی عالی” فارغ شدند.

عبدالبصیر سالنگی، والی ولایت فراه فراغت دانشجویان را در رشته‌های مختلف یک “مشت کوبنده” به دشمنان کشور عنوان کرد.

وی ضمن تبریک به این دانشجویان افزود: “آینده جوان ولایت فراه را به فال نیک می‌گیریم”.

والی فراه، از این افراد خواست که برای فرا گرفتن علم و دانش، عزم راسج و محکم داشته باشند.

همچنین آقای سالنگی در راستای صلح و آتش بس از مردم ولایت فراه خواهان همکاری شد.

بنا بر گزارش‌ها، تاکنون انستیتوت علوم صحی ولایت فراه ۳۰ دوره دانشجو فارغ داده است.

نویسنده وستر – ولایت فراه