فرماندۀ قطعۀ سرخ طالبان در بادغیس کشته شد


فرماندۀ قطعۀ سرخ طالبان در بادغیس کشته شد

در پی حملۀ طالبان بالای پاسگاه امنیتی روستای “هفت شهید” ولسوالی آبکمری بادغیس ۱۱ طالب به شمول مولوی نذیر مطمئن فرمانده قطعه سرخ این گروه کشته شدند.

نقیب الله امینی سخنگوی پلیس بادغیس به نویسنده وستر می‌گوید که در جریان این درگیری دیشب مسئول پاسگاه امنیتی هفت شهید نیز کشته شده است.

آقای امینی مدعی است که درنتیجه ی این درگیری، ۱۶ طالب و یک سرباز دولتی نیز زخمی شدند. اما منابع مردمی از محل جنگ می‌گویند که در این زد و خوردها تنها ۱۰ نفر از طالبان زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم بوده است.

مردم محل شمار زخمی های پلیس را نیز سه نفرگفته‌اند.

سخنگوی پلیس بادغیس با نادرست عنوان کردن گفته‌های منابع مردمی تاکید می‌کند که آمار او دقیق و موثق است.

طالبان درحالی به قصد تصرف پاسگاه هفت شهید شهرستان آبکمری بالای این پاسگاه حمله و با دادن تلفات از محل متواری شدند که اخیرا حمله‌های شان را بر پاسگاه‌های امنیتی در بخش‌هایی از بادغیس افزایش دادند.

نویسنده وستر – ولایت بادغیس