«فرنگیس» با طرح جلدی متفاوت به چاپ ششم رسید
کتاب «فرنگیس» اثر برگزیده جایزه سال دفاع مقدس، در حالی به چاپ ششم رسید که طرح جلد آن تغییر کرده است.