فضای سیاسی به مشکلات اقتصادی دامن زده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرایط اقتصادی در ارزش پول ملی نقشی ندارد، بلکه فضای سیاسی، روانی و عدم تصمیمات کارشناسی در بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت این اقدامات را دامن می‌زند.