فعالان مدنی: توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا باید لغو شود


فعالان مدنی: توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا باید لغو شود

مسوولان نهاد مدنی “حرکت شهروندی افغانستان” از افزایش ناامنی‌ها و حملات انتحاری و انفجاری در کشور ابرازی نگرانی کرده و خواهان لغو پیمان امنیتی با امریکا شدند.

به گزارش نویسنده وستر، اعضای نهاد مدنی حرکت شهروندی افغانستان امآنلاین پنجشنبه (۲۲ سنبله) در یک نشست نیوزی در کابل خواهان لغو توافقنامه امنیتی با امریکا شده و گفتند که امریکا در افغانستان صادقانه کار نمی‌کند.

مهدی مبشر رئیس حرکت شهروندی افغانستان گفت:” طی چهار سال گذشته هیچ یکی ازماده‌های پیمان امنیتی با امریکا عملی نشده با وجود این پیمان چرا ما هرآنلاین شهید و زخمی می‌دهیم.”

آقای مبشر افزود:” اگر واقعا امریکا صادقانه در افغانستان کارمی‌کند باید تمام ماده‌های این پیمان امنیتی را عملی کند و نگذارند که کشورهای همسایه به خصوص پاکستان در امور داخلی ما مداخله کند.”

وی با بیان اینکه امریکا در برابر حملات انتحاری خاموشی اختیار کرده گفت:”اگر امریکا با امضای پیمان امنیتی با ما همکاری نداشته باشد پس ما پیمان را چه کنیم؟”

مبشر بیان داشت که امریکا اراده‌ای ندارد که ماده‌های این پیمان امنیتی تطبیق و عملی شود وقتی این پیمان عملی نباشد دیگر چه نیاز به پیمان است؟ باید لغو شود.

چهار سال قبل پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا از سوی محمد حنیف اتمر مشاور وقت امنیت ملی  و جیمز کاننگهم سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در کابل به امضا رسید.

این پیمان که دارای شانزده بند است در برگیرنده موضوعات مختلفی چون بهبود روند صلح و تأمین امنیت، بهبود نهادهای دولتی و حمایت از روند پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی افغانستان و تشویق همکاری‌های منطقه‌ای است.

اما بعد از هفده حضور امریکا درافغانستان و چهارسال امضای پیمان امنیتی با امریکا ، نه تنها وضعیت امنیتی بهبود نیافته است بلکه هرآنلاین وضعیت امنیتی کشور وخیم‌تر شده و حملات انتحاری بالای مردم  و تهاجمی بالای نیرو های امنیتی در حال افزایش است.

این درحالی است که نمایندگان مجلس هم با بازنگری پیمان امنیتی کابل- واشنگتن از سوی کمیسیون‌های اختصاصی این مجلس موافقت کردند.

پیشنهاد بازنگری پیمان امنیتی کابل- واشنگتن از سوی ۲۰ نماینده در نشست دیآنلاین مجلس مطرح شد که با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در نشست، روبرو شد.

محمد رقیب فیاض – نویسنده وستر