فعالیت بسیار خطرناک کارگر ساختمانی در ارتفاع چندصد متری + فیلم
یک کارگر جوان در بالای یک برج و بدون رعایت نکات ایمنی، اقدام به ساخت و ساز کرد.