فعالیت شهر‌های خوزستان در رشته بسکتبال
رییس هیات بسکتبال خوزستان از فعالیت ۱۱ شهرستان به طور جدی در رشته بسکتبال در این استان نیوز داد.