فعالیت یک هزار و ۷۰۸ تعاونی در استان اردبیل
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: یک هزار و ۷۰۸ تعاونی در سطح استان اردبیل فعالیت دارند.