فعالیت ۱۵ واحد برای آسیاب کردن ضایعات پلاستیکی و تولید گرانول در همدان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست همدان گفت: ۱۵ واحد برای اقدام به آسیاب کردن ضایعات پلاستیکی و تولید گرانول در این استان فعالیت می کنند.