فوتبالیست‌های مشهوری که موزه شخصی دارند+تصاویر
برخی از فوتبالیست‌های سرشناس جهان اقدام به راه اندازی موزه شخصی کرده اند.