فوتبال ایتالیا در شوک از دست دادن ناگهانی داویده آستوری کاپیتان فقید فیورنتینا +فیلمفوتبال ۱۲۰ کلیپی ویژه به بهانه در گذشت ناگهانی داویده آستوری پخش کرد.