فیلمی از راهپیمایی روز قدس در روستای توآباد
ساکنان روستای توآباد شهر قزوین در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.