قبایل مختلف طالبان در چهارسده غور جای گرفته‌اند


قبایل مختلف طالبان در چهارسده غور جای گرفته‌اند

ولسوالی چهارسده غور، به قطب ناامنی‌های این ولایت تبدیل شده است.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور در صحبتی با نویسنده وستر بیان کرد که در حال حاضر تنها نگرانی امنیتی مربوط به ولسوالی چهارسده است و تمامی نگاه‌ها هم به آن طرف است.

ولسوالی چهارسده با ولایت‌های بادغیس، فاریاب و سرپل هم مرز است و در شمال شهر فیآنلاینکوه، مرکز غور موقعیت دارد.

به گفته خطیبی، هم اکنون طالبان این سه ولایت در ولسوالی چهارسده پایگاه زده‌اند و این منطقه از نظر جغرافیایی، محلی امنی برایشان محسوب می‌شود.

او می‌گوید: “در چهارسده مُغاره‌های زیادی در دل کوه‌ها وجود دارد که می‌تواند در سرمای زمستان، محل مناسبی برای طالبان به حساب بیاید.”

این مقام همچنین گفته است میزان رفت و آمد زمینی به مرکز ولسوالی نسبتا به صفر رسیده و اکمالات قوای دولتی هم از طریق هوا انجام می‌شود.

سخنگوی والی با این همه گفته است نیروهای امنیتی نخواهند گذاشت مرکز این ولسوالی به دست طالبان بیافتد.

اما در صورت اینکه مرکز چهارسده زیر پای طالبان قرار بگیرد، نا امنی به صورت مستقیم شهر فیآنلاینکوه را هم تهدید می‌کند.

علاوه بر چهارسده، می‌توان از ولسوالی‌های دولینه و شهرک هم به عنوان خطوط سرخ امنیتی غور نام برد.

مناطقی که طالبانی سرکش را در خود جای داده‌اند.

نویسنده وستر – ولایت غور