قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان در سال ۲۰۱۸


قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان در سال ۲۰۱۸

دو کشور آسیایی در صدر فهرست قدرتمندترین کشورهای جهان به لحاظ اعتبار پاسپورت قرار گرفتند.
در زمینه سفرهای مختلف توسط مردم دنیا، همیشه آزادی حرف اول را می‌زند. اینکه یک فرد بتواند با پاسپورت خود به هر جای دنیا که می‌خواهد آزادانه سفر کند منوط به قدرت پاسپورتی است که در دست دارد و قدرتمند بودن پاسپورت وی نیز طبعا به سیاست گذاری های کشورش بازمی‌گردد که چقدر در زمینه های بین المللی قدرتمند ظاهر شده است.
در همین رابطه بر اساس گزارش‌های منتشر شده و آمار و ارقام سال جدید میلادی که در ماه فبروری ۲۰۱۸ عمومی شده‌اند، تنها دو کشور در جهان هستند که ویزه آنها قدرت کافی را برای دسترسی آزاد به ۱۸۰ کشور دنیا برای صاحب آن فراهم می‌کند؛ و هر دو در آسیا واقع شده اند.
این دو کشور آسیایی جاپان و سینگاپور هستند که بر اساس آمار جهانی Henley Passport Index در صدر کشورهای جهان به لحاظ قدرت ویزه قرار دارند.
همچنین گفتنی است؛ پیش از این رتبه اول فهرست مذکور در اختیار کشور آلمان با دسترسی آزاد به ۱۷۹ کشور بود که حال این کشور به رتبه سوم سقوط کرده و دو کشور جاپان و سینگاپور مقام اول و دوم را دارند.