قذافی به دستور چه کسی کشته شد؟


قذافی به دستور چه کسی کشته شد؟

سلطان بن سحیم بن حمد آل ثانی یکی از تجار برجسته قطر، در تاریخ ۷ مارچ در مصاحبۀ با تلویزیون العربیه گفت: شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر، حمد بن خلیفه الطانی، در ۲۰ اکتوبر دستور داد تا رهبر سابق لیبیا، معمر قذافی را ترور کند.
سلطان بن سحیم بن حمد آل ثانی یکی از تجارهای برجسته قطری گفت: این بار اول نیست که شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی چنین جنایت را مرتکب شده است. 
در نویسنده “afrigate” لیبیا آمده است که این تاجر قطری نیز از دخالت امیر سابق قطر در قتل پدرش در سال ۱۹۸۵ مطمئن است. در آن زمان او ریاست وزارت امور خارجه قطر را بر عهده داشت. با توجه به اینکه مرض قلبی علت مرگ وی اعلام شده ولی پسرش اثبات می کند که او بر اثر مسمومیت درگذشته است.
به نقل از “afrigate”، بیانیه سلطان بن سحیم بن حمد آل ثانی نشان می دهد که نمایندگان دولت قطر با برخی شواهد غیرمستقیم که قبلا نشان داده شد، تایید می کنند که در قتل محمد معمر قذافی دخیل بودند.