قرارداد ساخت راه آهن شیراز – بوشهر امضا شد
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور از آغاز پروژه اتصال ریلی شیراز به بوشهر با فاینانس ۵ میلیارد یوآنی چین نیوز داد.