قرارداد پروژه تهیه و چاپ ۱۲٫۲ میلیون جلد کتاب درسی تایید شد


قرارداد پروژه تهیه و چاپ 12.2 میلیون جلد کتاب درسی تایید شد

کمیسیون تدارکات ملی، قرارداد پروژه تهیه و چاپ ۱۲٫۲ میلیون جلد کتاب درسی به زبان‌های فارسی و پشتو را تایید کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست وستری، امآنلاین دوشنبه (۱۲ سنبله) با نشر نیوزنامه‌ای گفت که این قرارداد در جلسه شام آنلاین گذشته کمیسیون تدارکات ملی مورد تایید قرار گرفت.

براساس این قرارداد،‌۱۲٫۲ میلیون جلد کتاب درسی به زبان‌های فارسی و پشتو شامل ۱۲ بخش ضرورت ریاست نشرات وزارت معارف تهیه و چاپ می‌گردد.

محمداشرف غنی رئیس وستر حین بحث پیرامون این قرارداد تاکید کرده که این پروژه بالای تمام شرکت‌های داوطلب با در نظرداشت ظرفیت تولیدی آنان، به صورت عادلانه به شکل قرارداد چارچوبی توزیع گردد.

براساس معلومات دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست وستری، در جلسه شام آنلاین گذشته کمیسیون تدارکات ملی، ۱۵ مورد تدارکاتی به بحث گرفته شد که در نتیجه، ۱۲ مورد آن به ارزش بیش از ۸۲۹ میلیون افغانی تایید گردید.

قرارداهایی که کمیسیون تدارکات ملی تایید کرده قرار ذیل اند:

– درخواست اعطای قرارداد پروژه تهیه و چاپ ۱۲٫۲ میلیون جلد کتاب درسی به زبان‌های فارسی و پشتو شامل ۱۲ بخش ضرورت ریاست نشرات وزارت معارف.

– درخواست اعطای قرارداد پروژه اعمار سرک به‌طول ۴٫۹۵ کیلومتر و هموارکاری ساحه به مساحت ۲۸۵ جریب زمین در پارک صنعتی محمدآغه ولایت لوگر مربوط اداره مستقل انکشاف زون پایتخت.

– درخواست اعطای قرارداد پروژه انتقال ۲۰ هزار متریک تُن کود کیمیاوی یوریا از فابریکه کود و برق مزار شریف به مراکز و ولسوالی‌های ۳۴ ولایت کشور شامل دو بخش مربوط وزارت زراعت آبیاری و مالداری.

– درخواست اعطای قرارداد پروژه کار دیزاین و نقشه اعمار تعمیر جدید موزیم کابل مربوط وزارت شهرسازی و مسکن.

در همین حال، وزارت معادن و پطرولیم در رابطه به معدن مس شیدایی ولایت هرات به جلسه معلومات ارایه نمود و پس از بحث، پیشنهاد و موضوع تدارکاتی آن تایید و تصمیم اتخاذ گردید تا سایر موارد آن، در جلسه کابینه مورد بحث قرار بگیرد.

در این جلسه، گزارش تحقق هدایات فیصله قبلی کمیسیون تدارکات ملی پیرامون اعطای قرارداد پروژه اعمار قسمت اول سرک دوشی الی بامیان به طول ۲۳٫۷ کیلومتر و درخواست پیشنهاد پیرامون پروژه ایجاد و تجهیزات لابراتوارهای ساختمانی افغانستان (ANCL) مربوط وزارت فواید عامه نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

همچنان به این وزارت وظیفه سپرده شد تا ارزیابی همه‌جانبه را از روند پروژه‌های که با مشکلات مواجه اند، انجام داده و گزارش مفصل آن‌را با ریاست‌وستری شریک نماید.

ریاست عمومی واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری ریاست‌وستری، گزارش بازدید از محبس پلچرخی و پیشنهادات مشخص را در رابطه به بهبود وضعیت این زندان ارایه نمود که تمامی پیشنهادات این ریاست از سوی کمیسیون منظور گردید.

نویسنده وستر- کابل