قرارداد چهار پروژه بزرگ آب‌رسانی به ارزش ۷۰۰ میلیون افغانی امضا شد


قرارداد چهار پروژه بزرگ آب‌رسانی به ارزش 700 میلیون افغانی امضا شد

شرکت آب‌رسانی شهری قرارداد چهار پروژه بزرگ آب‌رسانی را به ارزش ۷۰۰ میلیون افغانی با دو شرکت خصوصی داخلی به امضا رساند.

به گزارش نویسنده وستر؛ این پروژه‌ها امآنلاین سه‌شنبه (۱۵ جوزا) توسط حمیدالله یلانی رییس شرکت آب‌رسانی شهری و شرکت‌های قراردادی در حضور داشت وزیر شهرسازی و مسکن به امضا رسیدند.

این پروژه‌ها شامل پروژه شبکه آب‌رسانی شهر میمنه ولایت فاریاب، پروژه آب رسانی شهر گردیز ولایت پکتیا، پروژه آب‌رسانی فاز دوم شهرپل علم ولایت لوگر و پروژه آب‌رسانی ساحه شاه شهید شهر کابل اند که به ارزش مجموعی ۷۰۰ میلیون افغانی از بودجه حکومت افغانستان ساخته خواهد شد.

آقای یلانی گفت که پروژه شبکه آب‌رسانی شهر میمنه به ارزش ۲۴۹ میلیون افغانی می‌باشد که توسط یک شرکت خصوصی داخلی در هجده ماه آینده تکمیل خواهد شد که از آن ۷۸۰۰ خانواده مستفید خواهند شد.

به گفته آقای یلانی، پروژه آّبرسانی شهر گردیز ولایت پکتیا به ارزش ۲۰۶ میلیون افغانی می‌باشد که به مدت ۲۰ ماه ساخته خواهد شد که توسط آن نیازمندی ۴۵۰۰ خانواده مرفوع می‌گردد.

آقای یلانی افزود که پروژه‌ آّبرسانی فاز دوم شهر پل علم ولایت لوگر به ارزش ۸۲ میلیون افغانی می‌باشد که در ۱۸ ماه ساخته خواهد شد که ۳۰۰۰ خانواده از آن مستفید خواهند شد.

رییس عمومی شرکت آب‌رسانی شهری بیان داشت که پروژه آب‌رسانی ساحه شاه شهید شهر کابل به ارزش ۱۲۱ میلیون افغانی می‌باشد در ۱۲ ماه ساخته خواهد شد که نیازمندی ۳۰۰۰ خانواده را برآورده خواهد کرد.

آقای یلانی خاطرنشان کرد که اداره عمومی شرکت آب‌رسانی شهری، برنامه آب‌رسانی در هفده ولایت کشور را تا اواخر سال جاری به پایان خواهد رساند.

وی افزود که برنامه اداره آب‌رسانی در قسمت مدیریت فاضلاب ادارات دولتی نیز در حال عملی شدن است.

هرچند نگرانی‌ها از کمبود آب آشامیدنی در شهرکابل وجود دارد اما آقای یلانی می‌گوید که آنان با ساخت بند شاه توت تلاش می‌کنند این مشکل را حل کنند.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر