قرارداد ۴ پروژه سرک‌سازی به ارزش ۸۴۰ میلیون افغانی به امضا رسید


قرارداد 4 پروژه سرک‌سازی به ارزش 840 میلیون افغانی به امضا رسید

وزارت فواید عامه، قرارداد ۴ پروژه سرک‌سازی را به ارزش ۸۴۰ میلیون افغانی با شرکت‌های خصوصی به امضا رساند.

به گزارش نویسنده وستر؛ یما یاری وزیر فواید عامه امآنلاین چهارشنبه (۹ جوزا) در مراسم امضای این قراردادها در کابل گفت که سرک‌ها به مثابه رگ‌های اقتصادی کشور می‌باشد و حکومت به ساخت سرک‌ها توجه جدی دارد.

آقای یاری افزود: “این وزارت قرارداد ۴ پروژه ساخت سرک به ارزش ۸۴۰ میلیون افغانی را با سه شرکت خصوصی به امضا رسانده است.”

وی بیان داشت:” این سرک‌ها در ولایت های لغمان، پکتیکا و نورستان ساخته خواهد شد.”

وزیر فواید عامه گفت که طول مجموعی این ۴ سرک بیش از ۵۰ کیلومتر خواهد بود که ۳۲ کیلومتر آن آسفالت و  ۱۸ کیلومتر آن جغل فرش خواهد شد. به گفته وی، این پروژه‌ها از سوی بانک جهانی و کشور جاپان تمویل می‌شود.

یما یاری همچنان بیان کرد: “در نتیجه این پروژه ها، سرک ولسوالی زرغون شهر تا منطقه وازه خوا به طول ۱۱٫۳ کیلومتر در ولایت پکتیکا ساخته خواهد شد. این سرک پکتیکا را با پاکستان وصل می‌کند و در قسمت عواید گمرکی و استفاده از مسیر ترانزیت ارزش قابل توجهی خواهد داشت.”

وی افزود: “پروژه دیگر برای ساخت بخش دوم سرک ولسوالی بادپش ولایت لغمان است که به طول ۲۱ کیلومتر ساخته خواهد شد.”

به گفته او، مسیر ولسوالی بادپش با مرکز ولایت لغمان صعب العبور می‌باشد اما پس از ساخت این سرک دسترسی مردم ولسوالی بادپش به مرکز ولایت ممکن و آسان خواهد شد.

وی همچنان افزود: “اهمیت دیگر ساخت این سرک آن است که نیروهای امنیتی پس از این قادر خواهد بود که برای مقابله با ناامنی ها در این ولسوالی از راه زمینی وارد بادپش شوند و جنگ افزار هایشان را وارد کنند.”

وزیر فواید عامه در ادامه افزود:”دو پروژه دیگر؛ ساخت یک سرک به طول ۹ کیلومتر در ولایت نورستان است که طی دو مرحله ساخته خواهد شد.”

حمید پارسا- نویسنده وستر