قضاوت داور کشتی خراسان جنوبی در لیگ کشور
رییس هیئت کشتی خراسان جنوبی گفت:داور استان در رقابت های لیگ دسته اول کشتی برای قضاوت به روی تشک می رود.