قلم Galaxy Note 9 چیزی فراتر از یک قلم الکترونیکی خواهد بود
نسخه جدید قلم Galaxy Note 9 که با نام S Pen شناخته می‌شود، در آخرین نسخه خود تغییرات اساسی کرده است.