قهرمانی روسیه در رقابت های جهانی کشتی فرنگی جهان/ایران با یک مدال یازدهم شد
در پایان رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان تیم ایران با یک مدال برنز به مقام یازدهم رسید.