قهرمانی فارس در المپیاد دوومیدانی استعداد‌های پسر کشور
دوندگان فارس با پنج مدال رنگارنگ، بر سکوی قهرمانی المپیاد استعداد‌های پسر کشور ایستادند.