قورباغه‌ای عجیب به شکل برگ! +فیلم
یکی از ترفندهای جانوران برای ادامه زندگی توانایی استتار و پنهان شدن از دست دشمنان است.