قیمت برق دستگاه‌های اداری در ساعت‌های اوج بار افزایش یافت
وزیر نیرو گفت: بر اساس مصوبه امروز هیات وزیران، تعرفه برق سازمان‌های دولتی در سراسر کشور در ساعت‌های اوج بار ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.