لاوروف: از همه توان برای پابرجا ماندن همکاری با اروپا استفاده خواهیم کرد
وزیر خارجه روسیه گفت: مسکو همه توان خود را به کار گرفت تا همکاری و مشارکت بین روسیه و اروپا فعال و پابرجا باشد.