لحظه مرگ مرد سالخورده حین نماز جماعت در مسجد+فیلم
مردی مسن حین نماز جماعت در مسجد دعوت ناگهان به زمین افتاد و جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.