لحظه هولناک جاری شدن سیل در گزنک مازندران + فیلم
آب شدن برف‌های قله دماوند باعث جاری شدن سیل هولناک در محله‌های پایین دست شده است.