لحن تقبیح آمیز رسانه‌های غربی علیه ترامپ پس از خروج آمریکا از برجام
رسانه‌های غربی با لحنی تقبیح آمیز، اقدام رئیس جمهور آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای را به باد انتقاد گرفتند.