لغو روادید اربعین سال جاری کاملا منتفی است/ تلاش برای کاهش هزینه سفر اربعین
آقایی گفت: لغو روادید برای اربعین سال جاری کاملا منتفی است.