ماجرای حذف عجیب فرشاد احمدزاده از لیست بازی السد/پشت پای دایی به شفر و قلعه نویی
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و ششم فروردین ماه به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.