ماجرای عجیب مرد یخی که عمرش به ۵۳۰۰ سال می‌رسد! +فیلم
جسد یخ زده مردی با قدمت ۵۳۰۰ سال در یک رودخانه کشف و روی بقایای بدن آن به منظور دستیابی به اطلاعاتی دقیق بررسی‌هایی انجام شد.