ماجرای وعده آب و برق مجانی چه بود؟ +فیلم
فیلمی که شبهه‌ی عناصر ضدانقلاب را در خصوص وعده آب و برق مجانی نقش بر آب کرد.